Gimsbärke-Duvnäs bygdegårdsförening

Festlokal och möteslokal för uthyrning

Gimsbärke-Duvnäs bygdegårdsförening

Gimsbärke-Duvnäs bygdegårdsförening är en ideell förening med medlemmar i första hand från Solbacka, Gagnbro, Koppslagårdarna, Duvnäs och Gimsbärke.

Föreningen bildades 1993 när kyrkan överlät församlingshemmet till byn. Sedan starten har antalet medlemmar ökat och verksamheten likaså.

Föreningens uppgift är bl.a. att:

  • äga och vårda byggnaden
  • hyra ut till medlemmar, organisationer och enskilda
  • verka för kulturell utveckling i våra byar

Verksamheten

Föreningens egna arrangemang består av fester i samband med jul, påsk, valborg, midsommar, föreningsfester, musikuppträdanden, berättaraftnar och studiecirklar.

Även musikgrupper övar i gården.

Uthyrning sker till privata fester, föreningsmöten och företag.

Styrelse

    Telefon
Ordförande Kent Strömvall 0243-23 06 66
Sekreterare Ulrika Norberg-Eriksson 0243-23 03 12
073-638 08 46
Kassör Per Eliasson 0243-23 00 092
070-660 03 62
Ledamot Monica Ek 0243-23 00 48
076-127 70 73
Ledamot Solveig Krafft 0243-23 01 33
070-668 55 87
Suppleant Anna-Karin Källman 0243-23 08 31
Suppleant Lars-Johan Sundqvist 0243-230751
Revisor Sven-Olof Norman 0243-23 04 58
Revisor Sievert Berglund 0243-23 06 33

Postadress

Gimsbärke-Duvnäs bygdegårdsförening

c/o Kent Strömvall
Gimsbärke184
781 90 BorlängeUthyrning
Gunilla Lindkvist
0243-23 03 07


0243-23 06 66